Wystawa „Kolończycy w Wielkopolsce”

W położonej nad Renem Kolonii jest kilka miejsc, które są szczególnie bliskie Wielkopolanom, a jeszcze bliższe tym, którzy zamieszkują Wągrowiec, Obrę i Ląd oraz okolice tych miejscowości. Tu właśnie zlokalizowano trzy kolońskie klasztory cysterskie, do których konwentów wyłączne prawo wstępowania mieli synowie mieszczan nadreńskiej metropolii. Według falsyfikatu lędzkiego pochodzącego rzekomo z 1145 r. książęcy gest, gwarantujący to prawo był związany z pielgrzymką Mieszka III Starego do relikwii Trzech Króli w Kolonii. Jednak ta data nie zgadza się z translacją relikwii z Mediolanu do Kolonii.

Kościoły św. Gereona i św. Kolumby, był miejscami gdzie cystersi z Wielkopolski lokowali znaczne sumy pieniędzy. Z klasztoru św. Urszuli na ziemie polskie, poczynając od XIII stulecia dynamicznie przenikał kult relikwii św. Męczenniczki i jej Towarzyszek, tj. Jedenastu Tysięcy Dziewic, zaś z katedry kolońskiej na całą Europę emanował kult Trzech Króli. Nadrenia to ojczyzna królowej Rychezy, małżonki Mieszka II oraz matki Kazimierza Odnowiciela (zm. 1058). Jej szczątki, spoczywające w kościele katedralnym w Kolonii, są otaczane szczególną modlitwą w całej archidiecezji. Śladów świadczących o związkach z Polską można szukać w całej Nadrenii, m.in. w klasztorach fundowanych przez rodzinę królowej Rychezy, w Altenbergu, Heisterbach, w murach kolońskiego uniwersytetu, i wielu innych miejscach…

Zainteresowanych zapraszamy na wystawę do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, przy ul. Kaliskiej 25a, w drugiej połowie października 2020 r. Prezentacja wystawy będzie dostępna na stronach aap.gov.pl i tvwarta.pl


Drukuj