O Kolończykach w Wielkopolsce…

Krużganki pofranciszkańskiego klasztoru w Pyzdrach to z pewnością jedyne miejsce, gdzie można byłoby zaprezentować wystawę poświęconą galerii opatów stworzoną pędzlem związanego z tym zakonem brata Adama Swacha, pochodzącego z Czech. Pyzdry to miasto silnie powiązane z pobliskim klasztorem cysterskim w Lądzie nad Wartą, gdzie przez stulecia od 1145 do 1551 r.) w konwencie dominowali bracia pochodzący z Kolonii, metropolitalnego miasta Nadrenii. Nic też dziwnego, ze opat Mikołaj Antoni Łukomski (zm. 1750) przygotowując się do jubileuszu 600.lecia fundacji przypomniał koloński okres w dziejach podległego mu opactwa. Wyrazicielem jego woli był właśnie sprowadzony z Poznania do Lądu, brat Adam Swach, który miał do dyspozycji rękopiśmienny katalog i na jego podstawie stworzył wspomnianą galerię obejmującą 37 przedstawień postaciowych wraz fundatorem księciem Wielkopolskim, Mieszkiem III Starym. Daleka od realiów historycznych zarówno w podpisach, jak i wizerunkach, galeria jest jednym z najcenniejszych dziel stworzonych przez Swacha w lecie 1722 r.

Wystawa w Muzeum w Pyzdrach przybliża nie tylko dzieło zakonnika pochodzącego z Czech, ale cały poczet dostojników, którzy zarządzali opactwem a w 1553 r. procesjonalnie opuścili Ląd i udali się do cysterskich klasztorów na Śląsku (Henryków, Lubiąż).

Proponujemy „obejrzenie” tej wystawy, przypominającej wizerunki opatów poprzez skorzystanie z internetowego katalogu oraz zdjęć prezentujących ekspozycję w Pyzdrach.


Drukuj