Notice: Undefined offset: 1 in /en/templates/etjourney/features/social.php on line 112

IKONOSFERA. WIDOKI MIAST WIELKOPOLSKICH Z CZASÓW PRZEDROZBIOROWYCH

Zeszłoroczna rocznica nadania praw miejskich dla Turku stała się okazją nieco innego spojrzenia na miejscowości o prawnej przestrzeni zurbanizowanej szerokiej Wielkopolski, tj., dawnej wielkopolski i Ziemi sieradzkiej, do której Turek był administracyjnie przypisany. Tym razem postanowiliśmy pokazać Nasze Miasto w nieco innym „Towarzystwie”.

Ikonosfera najnowsza ekspozycja w Muzeum im. Józefa Mehoffera, to zbiór graficznych przedstawień miast historycznej Wielkopolski oraz miasta Turek. Ukazuje ona sylwety miast, a więc ten element, który trudno realistycznie przestawić na podstawie lektury różnorakich dokumentów, wizji, inwentarzy oraz innych opisów miasta. Sylweta architektoniczna miast, zmienna w zależności od miejsca jej postrzegania, lecz charakterystyczna dla każdej miejscowości to istotny element dający podstawy do jego identyfikacji. Podobnie w ludzkiej wyobraźni funkcjonuje herb miejski, który identyfikujemy z tym i tylko z tym jedynym miastem.

Na wystawie udało się zgromadzić kopie widoków miast Wielkopolski m.in. Kalisza, Konina, Międzyrzecza, Poznania, Rychwała, Turku i wielu innych. Zebrany materiał źródłowy z cała pewnością pozwoli uzmysłowić sobie jak wyglądało miasto lokowane na prawie magdeburskim w czasach przedrozbiorowych. Wyobraźnię widzów z całą pewnością pobudzą także opisy oraz plany kartograficzne.

Projekt Ikonosfera jest jednym z elementów przedsięwzięcia Europa Narodów – źródła do dziejów miast wielkopolskich, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Poznaniu i liczne grono instytucji, w tym Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum Regionalne w Grodzisku, Muzeum Regionalne w Pyzdrach.

Wystawie towarzyszą dwa okolicznościowe wykłady oraz przygotowywana konferencja naukowa, która odbędzie się w najbliższym dogodnym terminie o czym Państwa poinformujemy.

Wystawa można oglądać do 20 marca 2022 roku

Artykuł pochodzi ze strony: http://www.muzeum.turek.pl/art,164,ikonosfera

Jerzy Łojko

O Kolończykach w Wielkopolsce…

Krużganki pofranciszkańskiego klasztoru w Pyzdrach to z pewnością jedyne miejsce, gdzie można byłoby zaprezentować wystawę poświęconą galerii opatów stworzoną pędzlem związanego z tym zakonem brata Adama Swacha, pochodzącego z Czech. Pyzdry to miasto silnie powiązane z pobliskim klasztorem cysterskim w Lądzie nad Wartą, gdzie przez stulecia od 1145 do 1551 r.) w konwencie dominowali bracia pochodzący z Kolonii, metropolitalnego miasta Nadrenii. Nic też dziwnego, ze opat Mikołaj Antoni Łukomski (zm. 1750) przygotowując się do jubileuszu 600.lecia fundacji przypomniał koloński okres w dziejach podległego mu opactwa. Wyrazicielem jego woli był właśnie sprowadzony z Poznania do Lądu, brat Adam Swach, który miał do dyspozycji rękopiśmienny katalog i na jego podstawie stworzył wspomnianą galerię obejmującą 37 przedstawień postaciowych wraz fundatorem księciem Wielkopolskim, Mieszkiem III Starym. Daleka od realiów historycznych zarówno w podpisach, jak i wizerunkach, galeria jest jednym z najcenniejszych dziel stworzonych przez Swacha w lecie 1722 r.

Wystawa w Muzeum w Pyzdrach przybliża nie tylko dzieło zakonnika pochodzącego z Czech, ale cały poczet dostojników, którzy zarządzali opactwem a w 1553 r. procesjonalnie opuścili Ląd i udali się do cysterskich klasztorów na Śląsku (Henryków, Lubiąż).

Proponujemy „obejrzenie” tej wystawy, przypominającej wizerunki opatów poprzez skorzystanie z internetowego katalogu oraz zdjęć prezentujących ekspozycję w Pyzdrach.

Wystawa „Kolończycy w Wielkopolsce”

W położonej nad Renem Kolonii jest kilka miejsc, które są szczególnie bliskie Wielkopolanom, a jeszcze bliższe tym, którzy zamieszkują Wągrowiec, Obrę i Ląd oraz okolice tych miejscowości. Tu właśnie zlokalizowano trzy kolońskie klasztory cysterskie, do których konwentów wyłączne prawo wstępowania mieli synowie mieszczan nadreńskiej metropolii. Według falsyfikatu lędzkiego pochodzącego rzekomo z 1145 r. książęcy gest, gwarantujący to prawo był związany z pielgrzymką Mieszka III Starego do relikwii Trzech Króli w Kolonii. Jednak ta data nie zgadza się z translacją relikwii z Mediolanu do Kolonii.

Kościoły św. Gereona i św. Kolumby, był miejscami gdzie cystersi z Wielkopolski lokowali znaczne sumy pieniędzy. Z klasztoru św. Urszuli na ziemie polskie, poczynając od XIII stulecia dynamicznie przenikał kult relikwii św. Męczenniczki i jej Towarzyszek, tj. Jedenastu Tysięcy Dziewic, zaś z katedry kolońskiej na całą Europę emanował kult Trzech Króli. Nadrenia to ojczyzna królowej Rychezy, małżonki Mieszka II oraz matki Kazimierza Odnowiciela (zm. 1058). Jej szczątki, spoczywające w kościele katedralnym w Kolonii, są otaczane szczególną modlitwą w całej archidiecezji. Śladów świadczących o związkach z Polską można szukać w całej Nadrenii, m.in. w klasztorach fundowanych przez rodzinę królowej Rychezy, w Altenbergu, Heisterbach, w murach kolońskiego uniwersytetu, i wielu innych miejscach…

Zainteresowanych zapraszamy na wystawę do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach, przy ul. Kaliskiej 25a, w drugiej połowie października 2020 r. Prezentacja wystawy będzie dostępna na stronach aap.gov.pl i tvwarta.pl

Katalogi wystaw

Prezentujemy państwu katalogi wystaw “Kolończycy – Nadrenia w Wielkopolsce” oraz “Wyspiarze. Ludność angielska i szkocka w Wielkopolsce”.

Kolończycy – Nadrenia w Wielkopolsce

Odnośnik to pliku pdf z katalogiem

 

Odnośnik to pliku pdf z katalogiem

Publish modules to the "offcanvs" position.

Free Joomla! templates by Engine Templates
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.