Wydawnictwa

Unikalny zbiór opisów miast historycznej Wielkopolski z czasów przedrozbiorowych

 

Szanowni Państwo

Archiwum Państwowe w Poznaniu przygotowało unikalny zbiór opisów miast wielkopolskich sprzed 1793 r. Są to inwentarze, wizje oraz kontrakty, a niekiedy inne dokumenty zawierające cenne informacje o dziejach około 50 miejscowości. Większość materiałów opublikowanych w formie cyfrowej pochodzi z zespołów akt sądów i kancelarii grodzkich dziesięciu powiatów województw kaliskiego i poznańskiego oraz akt majątkowych. Niekiedy w zbiorze znalazły się przywileje miejskie i opisy posiadłości wiejskich wchodzących w skład dóbr, których ekonomiczno-administracyjnym centrum było miasto. Część z nich to archiwalia, które nie były znane w literaturze, szczególnie w pracach poświęconych dziejom poszczególnych miast. Wydawnictwo przygotowywaliśmy z okazji XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych aby w ten sposób wskazać na ważną rolę tego rodzaju instytucji w badaniach naukowych.

Płyta CD w niewielkim nakładzie ukaże się 29 października 2020 r. z okazji sesji naukowej poświęconej dziejom miast i obecności cudzoziemców w kulturze Wielkopolski X – XVIII stulecia.


Drukuj