Warsztaty: Kawęczyn, Turek

WARSZTATY ARCHIWALNE: „Dzieje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w kluczach uniejowskim i tureckim w świetle archiwaliów kościelnych. Od Bulli Gnieźnieńskiej po inwentarze dóbr stołowych metropolitów gnieźnieńskich”

REGION TUREK - UNIEJÓW

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Muzeum Miasta Turku im. J. Mehofera w Turku oraz Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Regionu w Kawęczynie zapraszają chętnych na warsztaty archiwalne: „Dzieje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w kluczach uniejowskim i tureckim w świetle archiwaliów kościelnych. Od Bulii Gnieźnieńskiej po inwentarze dóbr stołowych metropolitów gnieźnieńskich”.

Warsztaty będą trwały dwa dni po 3 godziny wykładowe (45 min.) w Kawęczynie (Sala Sesyjna w Urzędzie Gminy - Kawęczyn 48) oraz w Muzeum w Turku (Plac Wojska Polskiego 1).

Zajęcia będą obejmowały:

Pierwszy dzień:

1. Stan badań nad regionem; zasoby polskich i światowych bibliotek cyfrowych, stron internetowych, cyfrowych archiwów redakcji czasopism naukowych;
2. Bulla Gnieźnieńska. Dobra arcybiskupie, tworzenie kluczy, regionotwórcza funkcja Uniejowa, Turku;
3. Sieć parafialna na styku archidiakonatów: gnieźnieńskiego, kaliskiego i uniejowskiego.

Drugi dzień:

4. Klucz uniejowski i jego podział;
5. Źródła kościelne (inwentarze dóbr stołowych, wizytacje, akta miasta Turek);
6. Rejestry poborowe i taryfy podatkowe powiatów sieradzkiego i Szadkowskiego.

Uwaga: Zajęcia są połączone z warsztatami. Dlatego też od uczestników wymagana jest dobra obsługa podstawowego oprogramowania Microsoft Office i Windows 10. Komputer powinien być wyposażonych w oprogramowanie do odczytu plików *.djvu. Uczestnicy mogą korzystać z własnych komputerów. Organizatorzy zapewniają dostęp do Internetu.


Drukuj