Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i XVII wieku

Europa Narodów. Wielkopolska Narodów…

Na półkach księgarskich ukazał się Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i XVII wieku, sporządzony przez prof. Andrzeja Karpińskiego. Kwerenda archiwalna, która objęła kilkadziesiąt ksiąg miejskich Poznania z drugiej połowy XVI i XVII stulecia ujawniła blisko 1700 tekstów ostatniej woli, zarówno mieszczan, jak i szlachty, osób pochodzących z Poznania, wielu miejscowości Wielkopolski i Polski oraz Europy.

Dzieło A. Karpińskiego nie tylko wzbogaca wiedzę o mieszczaństwie poznańskim, ale znacznie przesuwa próg badań naukowych, wskazując na do tej pory nie wykorzystane archiwalia.


Na marginesie dyskusji o znaczeniu testamentów w badaniach historycznych warto zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Testament (wraz z jego różnorakimi wersjami) jest tylko jednym z elementów wyznaczających etap życia człowieka, świadomie odchodzącego w wieczne trwanie. Z chwilą śmierci testament nabierał mocy prawnej i powodował pewne skutki prawne przejawiające się wystawianiem kolejnych dokumentów. Były to m.in. inwentarze masy spadkowej spisywane pod nadzorem egzekutorów, akty kwitacji, intromisji (w przypadku nieruchomości) i inne

Każdy zapis testamentowy wymagał stosownej procedury prawnej, niezależnie od tego dla kogo był przeznaczony. Często w testamentach natrafiamy na zapisy dla osób fizycznych (np. krewni, służba), prawnych (kościoły, klasztory, szpitale, szkoły, itd.). W przypadku mieszczan poznańskich, stanowiących przecież znakomitą większość wystawców dokumentów, badacze tych źródeł śledzący losy poszczególnych legatów, będą zmuszeni do zapoznania się z dokumentami kościelnymi (np. kolegiaty NMP jak i klasztornymi). Cenne w tych badaniach z pewnością okażą się kroniki klasztorne, szczególnie domów zakonnych reguł żebrzących. Warto byłoby zapoznać się z wizytacjami parafii rzymsko-katolickich, w których znajdujemy informacje o różnorakich Studia nad testamentami Poznaniaków wypadałoby powiązać legatami mszalnymi, prawnie obwarowanymi w testamentach oraz z uposażeniem kolegiaty św. Marii Magdaleny, mającym bogatą literaturę.

Zainteresowani dysponują m.in. inwentarzami mieszczańskimi, zestawiającymi masę spadkową Poznaniaków oraz innymi źródłami. Cenna praca A. Karpińskiego z całą pewnością będzie służyła wszystkim zainteresowanym. W każdym bądź razie w badaniach nad obecnością cudzoziemców w stolicy Wielkopolski jej obecność na podręcznej półce bibliotecznej nie budzi żadnych wątpliwości.
Drukuj