Projekt „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – EUROPA NARODÓW”

Szanowni Państwo,

Miło mi zakomunikować wszystkim zainteresowanym, iż otrzymaliśmy dofinansowanie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych na realizację projektu pn. „Źródła do dziejów miast Wielkopolski przedrozbiorowej – EUROPA NARODÓW”. Uznano go za jedno z wydarzeń towarzyszących XXIII Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych, który miał obradować w Poznaniu w sierpniu 2020 roku. Przeniesienie tego kongresu na rok 2021 daje nam więc większe szanse na promowanie zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, jako źródeł do badań nad obecnością cudzoziemców w dziejach Wielkopolski przedrozbiorowej.

W sposób szczególny pragniemy Państwu przybliżyć materiały dokumentujące obecność ludności pochodzącej z Czech, Francji, Niderlandów, Niemiec, Szkocji, Włoch i wielu innych krajów Starego Kontynentu w tej prowincji Królestwa Polskiego oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jednocześnie postaramy się pokazać niektóre miejsca w Europie, które świadczą o obecności Wielkopolan poza granicami Ojczyzny.

Archiwum, jako jedno z najważniejszych miejsc pracy historyków – badaczy przeszłości – proponując Państwu uczestnictwo w projekcie, pragnie spopularyzować nie tylko własne zasoby aktowe ale i bogactwo dziedzictwa kulturowego Wielkopolski i jej obecności w dziejach Starego Kontynentu. Pragniemy zwrócić uwagę na źródła mało znane i na miejsca o szczególnej wymowie, manifestujące naszą obecność w Europie.

Serdecznie dziękując Komitetowi Organizacyjnemu za uznanie projektu jako wydarzenia towarzyszącego Międzynarodowemu Kongresowi Nauk Historycznych oraz za finansowe wsparcie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, pragnę wyrazić podziękowanie partnerom. A są to następujące instytucje i organizacje: Archiwum Państwowe w Kaliszu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Okręgowe w Lesznie, Muzeum w Gostyniu, Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w Turku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (filia Gosławice), Koło Miłośników Dziejów i Tradycji Regionu w Kawęczynie (pow. Turek), Stowarzyszenie Czas A.R.T. we Wschowie, Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Słowa podziękowania jesteśmy też winni właścicielce Bazy Turystycznej Chata Zbójców w Bucharzewie pod Sierakowem oraz kierownictwu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w Pępowie koło Gostynia.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w naszych wydarzeniach i śledzenia informacji, które będą ukazywały się na stronach: www.ap.poznan.gov.pl, www.tvwarta.pl oraz na stronach internetowych naszych partnerów.

 


                                    Henryk Krystek
                             Dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu


Drukuj